23 Februarie 2023

Antony Blinken praat met die Egiptiese minister van buitelandse sake, Sameh Shoukry voor COP27 in Sharm El-Sheikh

Antony J. Blinken, minister van buitelandse sake, vergader op 14 April 2022 met die Egiptiese minister van buitelandse sake, Sameh Shoukry, by die departement van buitelandse sake. [Foto van die staatsdepartement deur Ron Przysucha/
Antony J. Blinken, minister van buitelandse sake, vergader op 14 April 2022 met die Egiptiese minister van buitelandse sake, Sameh Shoukry, by die departement van buitelandse sake. [Foto van die staatsdepartement deur Ron Przysucha/

Staatsekretaris van die Verenigde State Antony J. Blinken het Donderdag met die Egiptiese minister van buitelandse sake gepraat Sameh Shoukry voor die 2022 Verenigde Nasies se Klimaatsveranderingskonferensie (COP27) hierdie maand in Sharm El-Sheikh.  

"Die sekretaris het sy waardering vir Egipte se klimaatleierskap en toewyding tot die verdere verdieping van die VSA-Egipte strategiese vennootskap beklemtoon, wat versterk word deur tasbare vordering met menseregte in Egipte," het woordvoerder van die departement van buitelandse sake. Ned Prys in 'n verklaring gesê. “In hierdie verband het hy die gerapporteerde vrylatings oor die voorafgaande maande van aansienlike getalle politieke aangehoudenes verwelkom, en steun uitgespreek vir bykomende sulke kwytskelding en vrylatings, sowel as vir stappe om die behoorlike regsproses en beskerming vir fundamentele vryhede vir almal te versterk. ”

Price het bygevoeg dat Blinken die kritieke bydraes van die burgerlike samelewing herbevestig het, insluitend tot 'n suksesvolle COP27.

“Sekretaris Blinken en minister van buitelandse sake, Shoukry, het ook gedeelde pogings bespreek om streekvrede te bevorder, insluitend steun vir verkiesings in Libië, en voortgesette pogings om gelyke maatreëls van voorspoed, veiligheid en waardigheid vir Israeli's en Palestyne te verseker,” het Price gesê.

Intussen het die Verenigde State se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Linda Thomas-Greenfield, Donderdag vredesoperasies vir volhoubare vrede bespreek tydens 'n VN-Veiligheidsraad-inligtingsessie.

Greenfield het beweer dat "volhoubare vrede vereis dat almal van ons saamkom en verseker dat moderne VN-vredesoperasies werklik multidimensioneel en geïntegreer is."

Sy het gesê: Dankie, Mevrou President. Ons waardeer Ghana se pogings om ons vir hierdie belangrike bespreking byeen te roep. En ek wil ook die sekretaris-generaal bedank vir sy inligtingsessie. En dankie aan julle almal, ons vooraanstaande groep briefers vir julle insiggewende bydraes. Ek wil graag begin deur 'n oomblik te neem om diegene te erken wat elke dag hul lewens waag in die strewe na vrede, veral diegene wat die uiteindelike opoffering gemaak het om ander te beskerm.

Kollegas, volhoubare vrede vereis dat almal van ons saamkom en verseker dat moderne VN-vredesoperasies werklik multidimensioneel en geïntegreer is. Soos Haar Eksellensie Mary Robinson opgemerk het, om volhoubare vrede te bereik, is veiligheid, volhoubare ontwikkeling en menseregte die sleutel.

Die Sekretaris-Generaal het 'n beroep op ons gedoen om presies dit te doen deur die "Aksie vir Vredeshandhawing"-inisiatief, wat die voorrang van politiek in konflikoplossing beklemtoon en die rol wat vredesoperasies speel om politieke oplossings te ondersteun. Dit herinner ons daaraan dat die taak van vredesmagte is om ruimte te skep vir politieke oplossings en plaaslike belanghebbendes te ondersteun terwyl hulle die hoofoorsake van die konflik aanpak.

Hier is hoe dit in die praktyk lyk: Vir die VN-sending in Suid-Soedan het die Veiligheidsraad 'n strategiese visie uiteengesit vir die sending se rol in die ondersteuning van inklusiewe en verantwoordbare bestuur. In Mali is MINUSMA getaak om Maliaanse implementering van 'n vredesooreenkoms en 'n strategie te ondersteun om die grondoorsake van gewelddadige konflik in die middel van die land aan te spreek.

In beide gevalle het ons gevind dat leiers van vredesoperasies meer effektief en met selfvertroue kan funksioneer wanneer hulle 'n duidelike sin het van wat die Veiligheidsraad van hulle verwag om te bereik. Daarom het ons begin om langtermyn “strategiese visies” in vredesoperasies se mandate in te voer.

Maar laat ons duidelik wees: Om suksesvol te wees, moet ons ondersteuning en samewerking van gasheerlande hê vir die volle implementering van VN-vredesoperasies se missiemandate. Ons erken ook dat vredesoperasies nie die onderliggende oorsake en drywers van konflik alleen kan aanspreek nie. Die drywers van konflik is generasie-uitdagings wat vereis dat 'n volle reeks akteurs na die tafel kom. Plaaslike en nasionale regerings, leiers van die burgerlike samelewing en humanitêre organisasies, die private sektor en VN-lidstate. En nog 'n sleutelgroep wat te dikwels uit die politieke proses gesluit word, is vroue.

Ons moet werk om te verseker dat vroue se perspektiewe geïntegreer word oor vredesoperasies se funksies, sodat die betekenisvolle insluiting van vroue en meisies in die politieke proses en besluitneming die norm word. Die Vroue-, Vrede- en Veiligheidsagenda het 'n noodsaaklike rol om te speel in VN-vredesoperasies. Terselfdertyd moet ons verseker dat jongmense aan tafel sit, aangesien ons weet dat hul deelname aan vrede en veiligheid noodsaaklik is vir die lang lewe van vrede. Kyk net na Afrika alleen. Die mediaan ouderdom is 19 jaar oud. Dit vertel ons hoe belangrik die jeug is vir die toekoms van enige vredesoperasies.

In baie situasies het ons ook gesien hoe belangrik dit is dat streekakteurs die leiding neem, veral in die geval van die Afrika-unie. Ons loof die AU se pogings om vrede en stabiliteit op die vasteland te bevorder. En ons moedig die AU aan om voort te gaan met die implementering van voldoeningsraamwerke vir vredesondersteuningsoperasies.

Kollegas, die VN het 'n unieke vergelykende voordeel in die bevordering van volhoubare vrede. Ons het die mag om regoor die internasionale gemeenskap te koördineer om duidelike en haalbare doelwitte te identifiseer. En die Sekretaris-Generaal se "Nuwe Agenda vir Vrede" bied 'n belangrike geleentheid om te oorweeg hoe om die VN meer reageer op moderne uitdagings te maak, aangesien ons die hoofoorsake van konflik aanspreek.

Van ons kant bly die Verenigde State diep verbind tot VN-vredesboupogings. Soos gevra in “Ons Gemeenskaplike Agenda”, ondersteun ons ten sterkste die uitgebreide rol van die Vredeboukommissie oor 'n reeks kwessies, insluitend menseregte en klimaatsverandering, en ons verwelkom hul bydrae tot vandag se vergadering. Die PBC het 'n belangrike sameroepende rol om te speel en kan help om aandag en toewyding tot internasionale vredeboupogings te mobiliseer.

Ek wil ook daarop let dat die Verenigde State nou ons eie strategie implementeer om konflik te voorkom en stabiliteit te bevorder. Hierdie poging bou voort op lesse wat geleer is uit ons eie ervarings in konflik-geaffekteerde omgewings en integreer beste praktyke om die hoofoorsake van konflik aan te spreek en toekomstiges te voorkom. Trouens, die VN het baie van hierdie selfde lesse toegepas van die waarde van plaaslike inkoop tot die belangrikheid van die integrasie van alle diplomatieke, humanitêre en veiligheidsaktiwiteite onder 'n samehangende plan.

Die Verenigde State is gereed om voort te gaan om binne en buite die Raad te werk om alle oorsake van gewapende konflik aan te spreek. Laat ons saam voortgaan om die heldhaftige werk van VN-vredesmagte te ondersteun en alles, alles in ons vermoë te doen om langdurige konflikte te beëindig en volhoubare vrede te bou.

Dankie, Mevrou President.

LEES OOK – Verklaring by die 77ste Algemene Vergadering sesde komitee oor agendapunt 83: Verslag oor die VN-handves en die versterking van die rol van die organisasie

Elizabeth Grosso
Prokureur-adviseur
New York, New York
November 3, 2022

SOOS AFLEWER

Dankie, Voorsitter.

Ons verwelkom hierdie geleentheid om vanjaar 'n paar opmerkings oor die werk van die Spesiale Komitee oor die VN-handves te gee.

Ons het met belangstelling deelgeneem aan die jaarlikse tematiese debat oor die vreedsame beslegting van geskille, wat vanjaar op geregtelike beslegting gefokus het. Ons het ons opmerkings gefokus op die noodsaaklike rol van die Internasionale Geregshof, en die verskeidenheid maniere wat bestaan ​​om dispute voor die Hof te bring. Ons sien uit na toekomstige uitruil van staatspraktyke oor ander vreedsame metodes van dispuutbeslegting.

Ons het ook die jaarlikse inligtingsessie oor sanksies waardeer. Die Verenigde State beklemtoon dat geteikende sanksies wat deur die Veiligheidsraad in ooreenstemming met die VN-handves aanvaar is, 'n belangrike instrument bly vir die handhawing van internasionale vrede en veiligheid. Ons gaan voort om verdere bespreking oor opsies te ondersteun om die implementering daarvan te versterk. Alhoewel sanksies wat buite die VN-beskerming geïmplementeer word nie die fokus van hierdie komitee se werk is nie, wil ons ook ons ​​siening duidelik maak dat daardie sanksies ook 'n wettige manier is om buitelandse beleid, veiligheid en ander belangrike doelwitte te bereik.

Met betrekking tot voorstelle van nuwe onderwerpe vir oorweging deur die Spesiale Komitee, bly ons nuwe voorstelle verwelkom wat prakties, nie-polities is en nie pogings elders in die Verenigde Nasies dupliseer nie. Ons doen egter 'n beroep op lidlande om te vermy om die Spesiale Komitee as 'n forum vir die lug van bilaterale bekommernisse te gebruik, of om onderwerpe na te streef wat meer gepas in ander fora geopper is.

Ons doen ook 'n beroep op diegene wat die Spesiale Komitee wil herleef om voorstelle wat op sy agenda gekwyn het terug te trek en om ernstige oorweging te skenk aan tweejaarlikse vergaderings of verkorte sessies, gegewe die groot eise op vergaderinghulpbronne by die VN. Ons hoop dat die Spesiale Komitee verdere stappe sal neem om sy doeltreffendheid en produktiwiteit te verbeter, en om die skaars Sekretariaathulpbronne ten beste te gebruik.

Ons maak ook van hierdie geleentheid gebruik om die Kodifikasie-afdeling van die Kantoor van Regsake te bedank vir hul harde werk aan die praktykrepertorium van die Verenigde Nasies se organe en die Repertorium van die praktyk van die Veiligheidsraad, wat waardevolle hulpbronne is oor die praktyk van die Verenigde Nasies se organe.

Ten slotte moet ons ons teleurstelling noem dat 'n substantiewe verslag van die beraadslagings van die Spesiale Komitee vanjaar nie aanvaar kon word nie as gevolg van een afvaardiging se eis om enige beskrywing van die talle stellings wat gemaak is wat die inval in Oekraïne as 'n skending van die VN-handves veroordeel, weg te laat. . Terwyl lidlande dikwels nie saamstem oor die moeilike onderwerpe wat in die Spesiale Komitee geopper word nie, moet elkeen van daardie uiteenlopende standpunte in die verslag aangedui word, soos in vorige verslae die geval was. Een party moet nie toegelaat word om te eis dat 'n standpunt wat deur 'n groep afvaardigings duidelik binne die bestek van die Komitee gestel is, heeltemal uitgewis word asof dit nooit gebeur het nie. Ons vertrou dat die Spesiale Komitee by sy volgende sitting sal terugkeer na sy goed gevestigde tradisie om afvaardigings se uiteenlopende sienings met respek op te teken tot voordeel van die publiek en die historiese rekord.

Dankie.


0 0 stemme
Artikel Rating
Teken In
Stel kennis van
gas
0 Kommentaar
Inlynterugvoer
Bekyk alle kommentaar
Is u seker dat u hierdie pos wil ontsluit?
Ontsluit links: 0
Is u seker dat u intekening wil kanselleer?