23 Februarie 2023

Biden verwyder Burkina Faso van AGOA-handelspakket met ingang van 1 Januarie 2023

President Joe Biden praat oor die telefoon met die Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, Donderdag, 25 Augustus 2022, in die Oval Office. (Amptelike Withuis-foto deur Adam Schultz)
President Joe Biden praat oor die telefoon met die Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, Donderdag, 25 Augustus 2022, in die Oval Office. (Amptelike Withuis-foto deur Adam Schultz)

President Joseph R. Biden Jr. het Vrydag aangekondig dat Burkina Faso van AGOA-handelspakket verwyder word vanaf 1 Januarie 2023.

Vroeër die jaar, die Verenigde State sny ook Ethiopië, Mali en Guinee uit 'n belastingvrye handelsprogram oor beweerde menseregteskendings en staatsgrepe.

Die Wet op Groei en Geleenthede in Afrika (AGOA) voorsien kwalifiserende Afrikalande suid van die Sahara met belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark vir meer as 1,800 5,000 produkte, bykomend tot die meer as XNUMX XNUMX produkte wat in aanmerking kom vir belastingvrye toegang onder die Algemene Stelsel van Voorkeure-program.

Volgens die kantoor van die Verenigde State se handelsverteenwoordiger, "sedert sy inwerkingtreding in 2000, was die African Growth and Opportunity Act (AGOA) die kern van die Amerikaanse ekonomiese beleid en kommersiële verbintenis met Afrika."

Biden het in 'n proklamasie gesê dat Burkina Faso, een van die vier Afrika-lande wat deur die Afrika-unie geskors is weens staatsgrepe en teenstaatsgrepe, nie meer kwalifiseer om 'n lid van AGOA te wees nie.

Burkina Faso was ook een van die lande wat nie deur Biden genooi is om die VSA-Afrika-leiersberaad by te woon wat hy van 13 tot 15 Desember in Washington aangebied het nie weens die skorsing deur die Afrika-unie.

“DAAROM NOU, JOSEPH R. BIDEN JR., President van die Verenigde State van Amerika, kragtens die gesag wat in my berus deur die Grondwet en die wette van die Verenigde State van Amerika, insluitend maar nie beperk nie tot artikel 111 (a) van die AGOA, artikels 506A(a)(1) en 506A(a)(3) van die Handelswet, artikel 4(b) van die USIFTA Implementeringswet, en artikel 604 van die Handelswet, soos gewysig, verklaar dat: (1) Die aanwysing van Burkina Faso as 'n begunstigde Afrika suid van die Sahara vir doeleindes van artikel 506A van die Handelswet beëindig word, effektief op 1 Januarie 2023,” het Biden in 'n proklamasie geskryf.

Hy het bygevoeg: "Om in die HTS te reflekteer dat Burkina Faso vanaf 1 Januarie 2023 nie meer as 'n begunstigde Afrika suid van die Sahara aangewys sal word nie, word algemene nota 16(a) tot die HTS gewysig deur "Burkina Faso te skrap ” uit die lys van begunstigde Afrika-lande suid van die Sahara.

“Nota 7(a) tot subhoofstuk II en nota 1 tot subhoofstuk XIX van hoofstuk 98 van die HTS word elk gewysig deur “Burkina Faso,” uit die lys van begunstigde lande te skrap. Verder word nota 2(d) tot subhoofstuk XIX van hoofstuk 98 van die HTS gewysig deur “Burkina Faso” te skrap; uit die lys van minder ontwikkelde begunstigde Afrikalande suid van die Sahara.”  

Burkina Faso is AGOA kan beëindig word as 'n land betrokke is by menseregtevergrype of demokrasie deur die weermag opgeskort word.

U kan president Biden se volledige proklamasie hieronder lees met die titel: 'n Proklamasie om sekere aksies te neem onder die wet op groei en geleenthede in Afrika en vir ander doeleindes

OM SEKERE OPTREDE TE NEEM KRAGTE DIE AFRIKAANSE WET OP GROEI EN GELEENTHEID EN VIR ANDER DOELEINDES

- - - - - - -

DEUR DIE PRESIDENT VAN DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA

'N PROKLAMASIE
     1. In Proklamasie 7853 van 10 Desember 2004 het die President Burkina Faso aangewys as 'n begunstigde Afrika suid van die Sahara vir doeleindes van artikel 506A(a)(1) van die Handelswet van 1974, soos gewysig (die "Handelswet" ), soos bygevoeg deur artikel 111(a) van die Wet op Groei en Geleenthede in Afrika (die “AGOA”) (titel I van Publiekreg 106-200, 114 Stat. 251, 257-58 (19 USC 2466a(a)(1) ))).

     2. Artikel 506A(a)(3) van die Handelswet (19 USC 2466a(a)(3)) bepaal dat die President die aanwysing van 'n land as 'n begunstigde Afrika suid van die Sahara vir doeleindes van artikel 506A sal beëindig indien die President bepaal dat die land nie voortdurend vordering maak om te voldoen aan die vereistes beskryf in artikel 506A(a)(1) van die Handelswet nie.

     3. Ingevolge artikel 506A(a)(3) van die Handelswet, het ek vasgestel dat Burkina Faso nie voldoen aan die vereistes beskryf in artikel 506A(a)(1) van daardie Wet nie. Gevolglik het ek besluit om die aanwysing van Burkina Faso as 'n begunstigde Afrika suid van die Sahara vir doeleindes van artikel 506A van die Handelswet, effektief 1 Januarie 2023, te beëindig.

     4. Op 22 April 1985 het die Verenigde State en Israel die Ooreenkoms oor die Vestiging van 'n Vryhandelsgebied tussen die Regering van die Verenigde State van Amerika en die Regering van Israel (USIFTA) aangegaan, wat die Kongres in artikel 3 goedgekeur het. van die Verenigde State–Israel Vryhandelsgebied Implementeringswet van 1985 (die “USIFTA Implementeringswet”) (Public Law 99-47, 99 Stat. 82 (19 USC 2112 nota)). Artikel 4(b) van die USIFTA Implementeringswet bepaal dat, wanneer die President ook al bepaal dat dit nodig is om die algemene vlak van wederkerige en wedersyds voordelige toegewings ten opsigte van Israel waarvoor die USIFTA voorsiening maak, te handhaaf, die President sodanige onttrekking, skorsing kan proklameer , wysiging, of voortsetting van enige plig, of sodanige voortsetting van bestaande belastingvrye of aksynsbehandeling, of sodanige bykomende pligte, soos die President bepaal dat dit vereis of toepaslik is om die USIFTA uit te voer. Ten einde die algemene vlak van wederkerige en wedersyds voordelige toegewings met betrekking tot landbouhandel met Israel te handhaaf, het die Verenigde State op 27 Julie 2004 'n ooreenkoms met Israel aangegaan oor sekere aspekte van handel in landbouprodukte gedurende die tydperk 1 Januarie, 2004, tot 31 Desember 2008 (Verenigde State-Israel-ooreenkoms rakende sekere aspekte van handel in landbouprodukte (die “2004-ooreenkoms”)).  

     5. In Proklamasie 7826 van 4 Oktober 2004 het die President bepaal, ooreenkomstig artikel 4(b) van die USIFTA Implementeringswet en in ooreenstemming met die 2004 Ooreenkoms, dat, ten einde die algemene vlak van wederkerige en wedersyds voordelige toegewings met met betrekking tot Israel waarvoor die USIFTA voorsiening maak, was dit nodig om belastingvrye toegang tot die Verenigde State tot 31 Desember 2008 te verskaf vir bepaalde hoeveelhede van sekere landbouprodukte van Israel. Elke jaar van 2008 tot 2021 het die Verenigde State en Israel ooreenkomste aangegaan om die tydperk wat die 2004-ooreenkoms van krag was, vir 1 jaar tydperke te verleng om addisionele tyd vir die twee regerings toe te laat om 'n ooreenkoms te sluit om die 2004-ooreenkoms te vervang. Om die verlengingsooreenkomste uit te voer, het die President in Proklamasies 8334 van 31 Desember 2008; 8467 van 23 Desember 2009; 8618 van 21 Desember 2010; 8770 van 29 Desember 2011; 8921 van 20 Desember 2012; 9072 van 23 Desember 2013; 9223 van 23 Desember 2014; 9383 van 21 Desember 2015; 9555 van 15 Desember 2016; 9687 van 22 Desember 2017; 9834 van 21 Desember 2018; 9974 van 26 Desember 2019; 10128 van 22 Desember 2020; en 10326 van 23 Desember 2021, het die Geharmoniseerde Tariefskedule van die Verenigde State (HTS) gewysig om belastingvrye toegang tot die Verenigde State te verskaf vir bepaalde hoeveelhede van sekere landbouprodukte van Israel, elke keer vir 'n addisionele tydperk van 1 jaar. Op 8 Desember 2022 het die Verenigde State 'n ooreenkoms met Israel aangegaan om die tydperk wat die 2004-ooreenkoms van krag is tot 31 Desember 2023 te verleng, en om verdere onderhandelinge oor 'n ooreenkoms om die 2004-ooreenkoms te vervang, moontlik te maak. Ingevolge artikel 4(b) van die USIFTA Implementeringswet, het ek bepaal dat dit nodig is om die algemene vlak van wederkerige en wedersyds voordelige toegewings met betrekking tot Israel waarvoor die USIFTA voorsiening maak, te handhaaf om belastingvrye toegang te verskaf. in die Verenigde State teen die einde van 31 Desember 2023, vir gespesifiseerde hoeveelhede van sekere landbouprodukte van Israel, soos voorsien in Bylae I van hierdie proklamasie.

     6. Proklamasie 7971 van 22 Desember 2005 het die Verenigde State-Marokko Vryhandelsooreenkoms (USMFTA) ten opsigte van die Verenigde State geïmplementeer en, ingevolge artikel 201 van die Verenigde State-Marokko Vryhandelsooreenkoms Implementeringswet (die "USMFTA Wet ”) (19 USC 3805-nota), het die gefaseerde verlagings in belastingkoerse gemaak wat die President as nodig of toepaslik bepaal het om artikels 2.3, 2.5, 2.6, 4.1, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 uit te voer of toe te pas. 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15 en XNUMX, en die skedule van belastingverminderings met betrekking tot Marokko uiteengesit in Aanhangsel IV van die USMFTA.

     7. Artikel 1205(a) van die Wet op Omnibus Handel en Mededingendheid van 1988 (die “1988-wet”) (19 USC 3005(a)) beveel die Verenigde State se Internasionale Handelskommissie (die “Kommissie”) om die HTS voortdurend onder te hou hersiening en periodiek by die President aan te beveel sulke wysigings aan die HTS as wat die Kommissie nodig of toepaslik ag om die doeleindes soos uiteengesit in daardie subartikel te bereik. Ingevolge artikels 1205(c) en (d) van die 1988-wet (19 USC 3005(c) en (d)), het die Kommissie in 2016 en 2021 wysigings aan die HTS aanbeveel om die HTS aan te pas by wysigings aan die Internasionale Konvensie oor die Geharmoniseerde Goederebeskrywing- en Koderingstelsel en die Protokol daartoe (die "Konvensie").

     8. Artikel 1206(a) van die 1988 Wet (19 USC 3006(a)) magtig die President om wysigings aan die HTS te proklameer gebaseer op die aanbevelings van die Kommissie kragtens artikel 1205 van die 1988 Wet indien die President bepaal dat die wysigings in ooreenstemming met die Verenigde State se verpligtinge kragtens die Konvensie en nie in stryd is met die nasionale ekonomiese belang van die Verenigde State nie.

     9. Proklamasie 9549 van 1 Desember 2016, en Proklamasie 10326 van 23 Desember 2021, het die HTS ingevolge artikel 1206 van die 1988 Wet gewysig om die HTS aan te pas by die wysigings aan die Konvensie. Die HTS-wysigings wat in Proklamasie 9549 en Proklamasie 10326 gemagtig is, het egter sekere tegniese foute ingesluit.

     10. Ek het vasgestel dat bykomende wysigings aan die HTS nodig of toepaslik is om die gefaseerde verlagings in belastingkoerse wat voorheen in Proklamasie 7971 geproklameer is, uit te voer, insluitend sekere tegniese of ooreenstemmende veranderinge binne die tariefskedule.

     11. Artikel 604 van die Handelswet, soos gewysig (19 USC 2483), magtig die President om die inhoud van die tersaaklike bepalings van daardie Wet, en van ander handelinge wat invoerbehandeling raak, en aksies wat daarkragtens geneem word, in die HTS te beliggaam. verwydering, wysiging, voortsetting of oplegging van enige belastingkoers of ander invoerbeperking.

NOU, DUS, ek, JOSEPH R. BIDEN JR., President van die Verenigde State van Amerika, kragtens die gesag wat in my berus deur die Grondwet en die wette van die Verenigde State van Amerika, insluitend maar nie beperk nie tot artikel 111( a) van die AGOA, artikels 506A(a)(1) en 506A(a)(3) van die Handelswet, artikel 4(b) van die USIFTA Implementeringswet, en artikel 604 van die Handelswet, soos gewysig, doen verklaar dat: (1) Die aanwysing van Burkina Faso as 'n begunstigde Afrika suid van die Sahara vir doeleindes van artikel 506A van die Handelswet beëindig word, effektief op 1 Januarie 2023.

(2) Ten einde in die HTS te weerspieël dat Burkina Faso vanaf 1 Januarie 2023 nie meer as 'n begunstigde Afrika suid van die Sahara aangewys sal word nie, word algemene nota 16(a) tot die HTS gewysig deur "Burkina Faso" te skrap. van die lys van begunstigde Afrikalande suid van die Sahara.

 Nota 7(a) tot subhoofstuk II en nota 1 tot subhoofstuk XIX van hoofstuk 98 van die HTS word elk gewysig deur “Burkina Faso,” van die lys van begunstigde lande te skrap. Verder word nota 2(d) tot subhoofstuk XIX van hoofstuk 98 van die HTS gewysig deur “Burkina Faso” te skrap; van die lys van minder ontwikkelde begunstigde Afrika-lande suid van die Sahara. (3)  

Die wysigings aan die HTS uiteengesit in paragrawe (1) tot (2) van hierdie proklamasie sal van krag wees ten opsigte van goedere wat vir verbruik ingeskryf of uit pakhuis vir verbruik onttrek word, op of na 1 Januarie 2023. (4) Ten einde om tariefverpligtinge kragtens die 2004-ooreenkoms tot en met 31 Desember 2023 te implementeer, word die HTS gewysig soos uiteengesit in Bylae I van hierdie proklamasie. (5) Die wysigings en tegniese regstellings aan die HTS gemaak deur Bylae I van hierdie proklamasie sal in werking tree op die toepaslike datums uiteengesit in Aanhangsel I van hierdie proklamasie. (6) Ten einde die wysigings en tegniese regstellings aan die HTS beskryf in klousules 6 tot 11 van hierdie proklamasie aan te bring, word die HTS gewysig soos uiteengesit in Bylae II van hierdie proklamasie. Hierdie wysigings en tegniese regstellings sal in werking tree op die toepaslike datums uiteengesit in Bylae II van hierdie proklamasie. (7) Enige bepalings van vorige proklamasies en Uitvoerende Bevele wat teenstrydig is met die aksies wat in hierdie proklamasie geneem is, word vervang in die mate van sodanige inkonsekwentheid. TEN BEWYSE WAARVAN ek my hand hiertoe gelê het op hierdie drie-en-twintigste dag van Desember, in die jaar van onse Here tweeduisend-twee-en-twintig, en van die Onafhanklikheid van die Verenigde State van Amerika die tweehonderd-sewe-en-veertigste. JOSEPH R. BIDEN JR.

0 0 stemme
Artikel Rating
Teken In
Stel kennis van
gas
0 Kommentaar
Inlynterugvoer
Bekyk alle kommentaar
Is u seker dat u hierdie pos wil ontsluit?
Ontsluit links: 0
Is u seker dat u intekening wil kanselleer?