Mac 26, 2023

Biden mengeluarkan Burkina Faso daripada pek perdagangan AGOA berkuat kuasa 1 Januari 2023

Presiden Joe Biden bercakap melalui telefon dengan Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Khamis, 25 Ogos 2022, di Pejabat Oval. (Foto Rasmi White House oleh Adam Schultz)
Presiden Joe Biden bercakap melalui telefon dengan Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Khamis, 25 Ogos 2022, di Pejabat Oval. (Foto Rasmi White House oleh Adam Schultz)

Presiden Joseph R. Biden Jr. pada hari Jumaat mengumumkan penyingkiran Burkina Faso daripada pek perdagangan AGOA berkuat kuasa 1 Januari 2023.

Awal tahun ini, Amerika Syarikat juga memotong Ethiopia, Mali dan Guinea keluar daripada program perdagangan bebas cukai atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia dan rampasan kuasa.

Akta Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) menyediakan negara Afrika sub-Sahara yang layak dengan akses bebas cukai ke pasaran AS untuk lebih 1,800 produk, sebagai tambahan kepada lebih daripada 5,000 produk yang layak untuk akses bebas cukai di bawah program Sistem Keutamaan Umum.

Menurut pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, "Sejak penggubalannya pada tahun 2000, Akta Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) telah menjadi teras dasar ekonomi AS dan penglibatan komersial dengan Afrika."

Dalam satu pengisytiharan, Biden berkata Burkina Faso, salah satu daripada empat negara Afrika yang digantung oleh Kesatuan Afrika kerana rampasan kuasa dan rampasan kuasa balas, tidak lagi layak menjadi ahli AGOA.

Burkina Faso juga antara negara yang tidak dijemput oleh Biden untuk menghadiri Sidang Kemuncak Pemimpin AS-Afrika yang dianjurkannya di Washington pada 13-15 Disember kerana penggantungan oleh Kesatuan Afrika.

“SEKARANG, OLEH ITU, SAYA, JOSEPH R. BIDEN JR., Presiden Amerika Syarikat, menurut kuasa kuasa yang diberikan kepada saya oleh Perlembagaan dan undang-undang Amerika Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada seksyen 111 (a) AGOA, seksyen 506A(a)(1) dan 506A(a)(3) Akta Perdagangan, seksyen 4(b) Akta Pelaksanaan USIFTA, dan seksyen 604 Akta Perdagangan, sebagaimana yang dipinda, mengisytiharkan bahawa: (1) Penamaan Burkina Faso sebagai negara benefisiari Afrika sub-Sahara untuk tujuan seksyen 506A Akta Perdagangan ditamatkan, berkuat kuasa 1 Januari 2023,” tulis Biden dalam satu pengisytiharan.

Beliau menambah, “Untuk mencerminkan dalam HTS bahawa mulai 1 Januari 2023, Burkina Faso tidak lagi akan ditetapkan sebagai negara Afrika sub-Sahara penerima, nota am 16(a) kepada HTS diubah suai dengan memadamkan “Burkina Faso ” daripada senarai negara benefisiari Afrika sub-Sahara.

“Nota 7(a) kepada subbab II dan nota 1 kepada subbab XIX bab 98 HTS masing-masing diubah suai dengan memadamkan “Burkina Faso,” daripada senarai negara penerima. Selanjutnya, nota 2(d) kepada subbab XIX bab 98 HTS diubah suai dengan memadamkan “Burkina Faso;” daripada senarai negara benefisiari Afrika sub-Sahara yang kurang maju.”  

Burkina Faso ialah AGOA boleh ditamatkan sekiranya sesebuah negara terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau demokrasi digantung oleh tentera.

Anda boleh membaca pengisytiharan penuh Presiden Biden di bawah bertajuk: Pengisytiharan Untuk Mengambil Tindakan Tertentu Di Bawah Akta Pertumbuhan dan Peluang Afrika dan untuk Tujuan Lain

UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN TERTENTU DI BAWAH AKTA PERTUMBUHAN DAN PELUANG AFRIKA DAN UNTUK TUJUAN LAIN

– – – – – – –

OLEH PRESIDEN AMERIKA SYARIKAT

SATU PENGAKUAN
     1. Dalam Proklamasi 7853 pada 10 Disember 2004, Presiden menetapkan Burkina Faso sebagai negara benefisiari Afrika sub-Sahara untuk tujuan seksyen 506A(a)(1) Akta Perdagangan 1974, sebagaimana yang dipinda ("Akta Perdagangan" ), seperti yang ditambahkan oleh seksyen 111(a) Akta Pertumbuhan dan Peluang Afrika ("AGOA") (tajuk I Undang-undang Awam 106-200, 114 Stat. 251, 257-58 (19 USC 2466a(a)(1 ))).

     2. Seksyen 506A(a)(3) Akta Perdagangan (19 USC 2466a(a)(3)) memperuntukkan bahawa Presiden hendaklah menamatkan penetapan sesebuah negara sebagai negara benefisiari Afrika sub-Sahara untuk tujuan seksyen 506A jika Presiden menentukan bahawa negara tidak membuat kemajuan berterusan dalam memenuhi keperluan yang diterangkan dalam seksyen 506A(a)(1) Akta Perdagangan.

     3. Menurut seksyen 506A(a)(3) Akta Perdagangan, saya telah menentukan bahawa Burkina Faso tidak memenuhi keperluan yang diterangkan dalam seksyen 506A(a)(1) Akta itu. Sehubungan itu, saya telah memutuskan untuk menamatkan penamaan Burkina Faso sebagai negara benefisiari Afrika sub-Sahara bagi tujuan seksyen 506A Akta Perdagangan, berkuat kuasa 1 Januari 2023.

     4. Pada 22 April 1985, Amerika Syarikat dan Israel telah menandatangani Perjanjian Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas antara Kerajaan Amerika Syarikat dan Kerajaan Israel (USIFTA), yang diluluskan oleh Kongres dalam seksyen 3 Akta Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Syarikat–Israel 1985 (“Akta Pelaksanaan USIFTA”) (Undang-undang Awam 99-47, 99 Stat. 82 (nota 19 USC 2112)). Seksyen 4(b) Akta Pelaksanaan USIFTA memperuntukkan bahawa, apabila Presiden memutuskan bahawa adalah perlu untuk mengekalkan tahap umum konsesi timbal balik dan saling menguntungkan berkenaan dengan Israel yang diperuntukkan oleh USIFTA, Presiden boleh mengisytiharkan penarikan balik, penggantungan sedemikian. , pengubahsuaian, atau penerusan mana-mana kewajipan, atau kesinambungan rawatan bebas cukai atau eksais sedia ada, atau apa-apa kewajipan tambahan, sebagaimana yang ditentukan oleh Presiden untuk diperlukan atau sesuai untuk melaksanakan USIFTA. Untuk mengekalkan tahap umum konsesi timbal balik dan saling menguntungkan berkenaan dengan perdagangan pertanian dengan Israel, pada 27 Julai 2004, Amerika Syarikat memeterai perjanjian dengan Israel mengenai aspek tertentu perdagangan produk pertanian dalam tempoh 1 Januari, 2004, hingga 31 Disember 2008 (Perjanjian Amerika Syarikat-Israel Mengenai Aspek Tertentu Perdagangan dalam Produk Pertanian ("Perjanjian 2004")).  

     5. Dalam Proklamasi 7826 4 Oktober 2004, Presiden memutuskan, menurut seksyen 4(b) Akta Pelaksanaan USIFTA dan selaras dengan Perjanjian 2004, bahawa, untuk mengekalkan tahap umum konsesi timbal balik dan saling menguntungkan dengan berkenaan dengan Israel yang diperuntukkan oleh USIFTA, adalah perlu untuk menyediakan akses bebas cukai ke Amerika Syarikat melalui 31 Disember 2008, untuk kuantiti tertentu produk pertanian Israel tertentu. Setiap tahun dari 2008 hingga 2021, Amerika Syarikat dan Israel memeterai perjanjian untuk melanjutkan tempoh Perjanjian 2004 berkuat kuasa selama tempoh 1 tahun untuk memberi masa tambahan untuk kedua-dua kerajaan memuktamadkan perjanjian bagi menggantikan Perjanjian 2004. Untuk melaksanakan perjanjian lanjutan, Presiden dalam Proklamasi 8334 31 Disember 2008; 8467 pada 23 Disember 2009; 8618 pada 21 Disember 2010; 8770 pada 29 Disember 2011; 8921 pada 20 Disember 2012; 9072 pada 23 Disember 2013; 9223 pada 23 Disember 2014; 9383 pada 21 Disember 2015; 9555 pada 15 Disember 2016; 9687 pada 22 Disember 2017; 9834 pada 21 Disember 2018; 9974 pada 26 Disember 2019; 10128 pada 22 Disember 2020; dan 10326 pada 23 Disember 2021, mengubah suai Jadual Tarif Terharmoni Amerika Syarikat (HTS) untuk menyediakan akses bebas cukai ke Amerika Syarikat untuk kuantiti tertentu produk pertanian Israel, setiap kali untuk tempoh tambahan 1 tahun. Pada 8 Disember 2022, Amerika Syarikat memeterai perjanjian dengan Israel untuk melanjutkan tempoh Perjanjian 2004 berkuat kuasa hingga 31 Disember 2023, dan membenarkan rundingan lanjut mengenai perjanjian menggantikan Perjanjian 2004. Menurut seksyen 4(b) Akta Pelaksanaan USIFTA, saya telah menentukan bahawa adalah perlu, untuk mengekalkan tahap umum konsesi timbal balik dan saling menguntungkan berkenaan dengan Israel yang diperuntukkan oleh USIFTA, untuk menyediakan akses bebas cukai. masuk ke Amerika Syarikat melalui penutupan 31 Disember 2023, untuk kuantiti tertentu produk pertanian Israel, seperti yang diperuntukkan dalam Lampiran I pengisytiharan ini.

     6. Proklamasi 7971 pada 22 Disember 2005, melaksanakan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Syarikat-Maghribi (USMFTA) berkenaan dengan Amerika Syarikat dan, menurut seksyen 201 Akta Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Syarikat-Maghribi ("Akta USMFTA ”) (nota 19 USC 3805), membuat pengurangan berperingkat dalam kadar duti yang ditentukan oleh Presiden sebagai perlu atau sesuai untuk melaksanakan atau menggunakan artikel 2.3, 2.5, 2.6, 4.1, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11. 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, dan XNUMX, dan jadual pengurangan tugas berkenaan dengan Maghribi yang dinyatakan dalam Lampiran IV USMFTA.

     7. Seksyen 1205(a) Akta Perdagangan dan Daya Saing Omnibus 1988 ("Akta 1988") (19 USC 3005(a)) mengarahkan Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa Amerika Syarikat ("Suruhanjaya") untuk memastikan HTS berada dalam keadaan berterusan menyemak dan secara berkala untuk mengesyorkan kepada Presiden apa-apa pengubahsuaian kepada HTS yang difikirkan perlu atau sesuai oleh Suruhanjaya untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam subseksyen itu. Menurut seksyen 1205(c) dan (d) Akta 1988 (19 USC 3005(c) dan (d)), pada 2016 dan 2021 Suruhanjaya mengesyorkan pengubahsuaian kepada HTS untuk mematuhi HTS kepada pindaan yang dibuat kepada Konvensyen Antarabangsa mengenai Sistem Perihalan dan Pengekodan Komoditi Terharmoni dan Protokolnya (“Konvensyen”).

     8. Seksyen 1206(a) Akta 1988 (19 USC 3006(a)) memberi kuasa kepada Presiden untuk mengisytiharkan pengubahsuaian kepada HTS berdasarkan syor Suruhanjaya di bawah seksyen 1205 Akta 1988 jika Presiden menentukan bahawa pengubahsuaian adalah selaras dengan kewajipan Amerika Syarikat di bawah Konvensyen dan tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi negara Amerika Syarikat.

     9. Proklamasi 9549 pada 1 Disember 2016, dan Proklamasi 10326 pada 23 Disember 2021, telah mengubah suai HTS menurut seksyen 1206 Akta 1988 untuk mematuhi HTS kepada pindaan kepada Konvensyen. Walau bagaimanapun, pengubahsuaian HTS yang dibenarkan dalam Proklamasi 9549 dan Proklamasi 10326 termasuk ralat teknikal tertentu.

     10. Saya telah menentukan bahawa pengubahsuaian tambahan kepada HTS adalah perlu atau sesuai untuk melaksanakan pengurangan berperingkat dalam kadar duti yang diisytiharkan sebelum ini dalam Proklamasi 7971, termasuk perubahan teknikal atau pematuhan tertentu dalam jadual tarif.

     11. Seksyen 604 Akta Perdagangan, seperti yang dipinda (19 USC 2483), memberi kuasa kepada Presiden untuk memasukkan dalam HTS kandungan peruntukan yang berkaitan Akta itu, dan akta lain yang menjejaskan layanan import, dan tindakan yang diambil di bawahnya, termasuk penyingkiran, pengubahsuaian, penerusan, atau pengenaan apa-apa kadar duti atau sekatan import lain.

SEKARANG, OLEH ITU, SAYA, JOSEPH R. BIDEN JR., Presiden Amerika Syarikat, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Perlembagaan dan undang-undang Amerika Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada seksyen 111( a) AGOA, seksyen 506A(a)(1) dan 506A(a)(3) Akta Perdagangan, seksyen 4(b) Akta Pelaksanaan USIFTA, dan seksyen 604 Akta Perdagangan, sebagaimana yang dipinda, lakukan mengisytiharkan bahawa: (1) Penamaan Burkina Faso sebagai negara benefisiari Afrika sub-Sahara untuk tujuan seksyen 506A Akta Perdagangan ditamatkan, berkuat kuasa 1 Januari 2023.

(2) Untuk mencerminkan dalam HTS bahawa mulai 1 Januari 2023, Burkina Faso tidak lagi akan ditetapkan sebagai negara Afrika sub-Sahara benefisiari, nota am 16(a) kepada HTS diubah suai dengan memotong "Burkina Faso" daripada senarai negara benefisiari Afrika sub-Sahara.

 Nota 7(a) kepada subbab II dan nota 1 kepada subbab XIX bab 98 HTS masing-masing diubah suai dengan memadamkan “Burkina Faso,” daripada senarai negara penerima. Selanjutnya, nota 2(d) kepada subbab XIX bab 98 HTS diubah suai dengan memadamkan “Burkina Faso;” daripada senarai negara benefisiari Afrika sub-Sahara yang kurang maju. (3)  

Pengubahsuaian kepada HTS yang dinyatakan dalam perenggan (1) hingga (2) pengisytiharan ini hendaklah berkuat kuasa berkenaan dengan barang yang dimasukkan untuk penggunaan, atau ditarik balik dari gudang untuk penggunaan, pada atau selepas 1 Januari 2023. (4) Agar untuk melaksanakan komitmen tarif di bawah Perjanjian 2004 hingga 31 Disember 2023, HTS diubah suai seperti yang dinyatakan dalam Lampiran I pengisytiharan ini. (5) Pengubahsuaian dan pembetulan teknikal kepada HTS yang dibuat oleh Lampiran I pengisytiharan ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh terpakai yang dinyatakan dalam Lampiran I pengisytiharan ini. (6) Untuk membuat pengubahsuaian dan pembetulan teknikal kepada HTS yang diterangkan dalam fasal 6 hingga 11 proklamasi ini, HTS diubahsuai seperti yang dinyatakan dalam Lampiran II proklamasi ini. Pengubahsuaian dan pembetulan teknikal ini akan mula berkuat kuasa pada tarikh yang terpakai yang dinyatakan dalam Lampiran II pengisytiharan ini. (7) Mana-mana peruntukan pengisytiharan terdahulu dan Perintah Eksekutif yang tidak konsisten dengan tindakan yang diambil dalam pengisytiharan ini digantikan setakat ketidakselarasan tersebut. SEBAGAI MENYAKSIKANNYA, saya telah menetapkan tangan saya pada hari kedua puluh tiga bulan Disember ini, pada tahun Tuhan kita dua ribu dua puluh dua, dan Kemerdekaan Amerika Syarikat pada dua ratus empat puluh tujuh. JOSEPH R. BIDEN JR.

0 0 undi
Penilaian Artikel
Langgan
Beritahu
tetamu
0 Komen-komen
Maklumbalas dalam baris
Lihat semua komen
Adakah anda pasti mahu membuka kunci siaran ini?
Buka kunci kiri: 0
Adakah anda pasti mahu membatalkan langganan?