23 februari 2023

Blinken bespreekt vrede en stabiliteit in Ethiopië en DRC met president Ruto van Kenia


Staatssecretaris van Verenigde Staten Antony J. Blinken sprak met president William Ruto van Kenia op zondag 13 november, en beide leiders bespraken de inspanningen om vrede en stabiliteit te brengen in Noord-Ethiopië en achter de Democratische Republiek Congo.

"Staatssecretaris Antony J. Blinken sprak op 13 november met de Keniaanse president William Ruto om de lopende inspanningen te bespreken om vrede te brengen in het oosten van de Democratische Republiek Congo en het noorden van Ethiopië", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ned Prijs zei in een korte verklaring op dinsdagochtend. "De secretaris sprak zijn waardering uit voor het voortdurende leiderschap van Kenia bij het aanpakken van regionale veiligheidsuitdagingen en beiden bevestigden dat ze de gezamenlijke inspanningen zouden blijven coördineren."

Vrede en stabiliteit in Noord-Ethiopië:

Zaterdag de regering-Biden zei dat hoewel het de ondertekening van een vredesakkoord door de Ethiopische federale regering en de Tigrayaanse autoriteiten in Zuid-Afrika op 2 november en de toezeggingen die op 12 november in Kenia zijn gedaan om de vijandelijkheden te staken en ongehinderde humanitaire toegang te verlenen aan alle Ethiopiërs in nood, verwelkomt, het tijd is om handelen.

"We verwelkomen de toezegging om ongehinderde humanitaire toegang en verduidelijking van de beëindiging van de vijandelijkheden uitvoeringsregelingen uit te voeren zoals verwoord in de verklaring van de vergadering van hoge bevelhebbers over de uitvoering van de overeenkomst voor permanente stopzetting van de vijandelijkheden in Ethiopië die vandaag in Nairobi is aangekondigd", aldus de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ned Prijs zei in een verklaring ontvangen door Vandaag Nieuws Afrika. “Terwijl de partijen de toezeggingen nakomen die ze in de overeenkomst van 2 november en de verklaring van vandaag hebben gedaan, moeten ze de stopzetting van de vijandelijkheden nakomen, ongehinderde humanitaire hulp aan allen in nood bespoedigen, alle burgers beschermen, herstel van basisdiensten in heel Noord-Ethiopië leveren en beginnen onderzoek naar en verantwoording voor mensenrechtenschendingen.”

Naast het meer concreet specificeren van de uitvoering van de overeenkomst van 2 november die in Pretoria is ondertekend, hebben de partijen zich er verder toe verbonden samen te werken en de levering van ongehinderde humanitaire toegang in de overeenkomst van vandaag te vergemakkelijken.

“We verwelkomen de humanitaire toegangsrechten die al zijn hersteld, evenals de vaste toezeggingen voor humanitaire hulp om naar de Tigray-regio en de getroffen gebieden van de Afar- en Amhara-regio's te stromen om in de behoeften van de meest kwetsbaren te voorzien. De Verenigde Staten zijn de grootste voorstander van humanitaire hulp aan Ethiopië en we zullen blijven leveren aan de meest behoeftigen", aldus Price.

Hij voegde eraan toe: “We prijzen de partijen voor het blijven nakomen van hun toezeggingen en juichen de vastberaden inspanningen toe van de voormalige Nigeriaanse president van de AU, de voormalige Nigeriaanse president Olusegun Obasanjo en de voormalige Keniaanse president Uhuru Kenyatta, die deze inspanning leidden in Nairobi, de regering van Kenia voor het hosten, en de Afrikaanse Unie voor haar leiderschap.

“De Verenigde Staten zullen de uitvoering van de overeenkomst van 2 november en de inspanningen om een ​​duurzame vrede tot stand te brengen, blijven steunen. Er blijft werk aan de winkel, maar de vooruitgang is veelbelovend en geeft het Ethiopische volk reden tot hoop.”

Vrede en stabiliteit in het oosten van de DRC:

Op 1 november de Verenigde Staten veroordeeld de hervatting van de vijandelijkheden tussen Rwanda en de Democratische Republiek Congo, waarbij wordt gezegd dat dit aanzienlijk menselijk leed en de dood heeft veroorzaakt.

De VS legden echter de schuld bij de gewapende groepering van de 23 maart Beweging (M23) in de DRC, noemden het “de door de VS en de VN gesanctioneerde gewapende groep M23”, en riepen “alle actoren in de regio op om te stoppen enige steun of samenwerking met M23 of andere niet-statelijke gewapende groepen.”

“De Verenigde Staten veroordelen met klem de hervatting van de gevechten door de gewapende groepering van de 23 maart Beweging (M23) in de Democratische Republiek Congo (DRC). De hervatting van de vijandelijkheden sinds 20 oktober heeft geleid tot aanzienlijk menselijk lijden, waaronder doden en gewonden onder burgers en aanzienlijke aantallen nieuw ontheemde personen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ned Prijs zei in een verklaring.

Price voegde toe: “De Verenigde Staten roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en respect voor de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. We roepen de door de VS en de VN gesanctioneerde gewapende groep M23 op om zich terug te trekken uit haar posities, te ontwapenen en weer deel te nemen aan de inter-Congolese dialoog (proces van Nairobi) ter voorbereiding op ontwapening, demobilisatie en re-integratie van de gemeenschap, aangeboden door de regering van de DRC.

“We roepen alle actoren in de regio op om elke steun of samenwerking met M23 of andere niet-statelijke gewapende groepen stop te zetten. We blijven diep verontrust door de toename van haatzaaiende uitlatingen en dringen aan op een stopzetting van gewelddadige retoriek. We herhalen ook dat betrokkenheid bij het plannen, leiden, sponsoren of uitvoeren van aanvallen op VN-vredeshandhavers een basis vormt voor het aanwijzen van sancties op grond van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

“We dringen aan op een onmiddellijke hervatting van het proces van Nairobi en van het trilaterale bemiddelingsproces van Luanda om een ​​duurzame oplossing te vinden. Alle staten die partij zijn bij de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) en de Internationale Conferentie over het gebied van de Grote Meren (ICGLR) moeten de beginselen handhaven die zijn overeengekomen tijdens het conclaaf van de Oost-Afrikaanse staatshoofden en het bemiddelingsproces van Luanda. Tot slot spreken we onze krachtige steun uit voor de stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de DRC.”

De proxy-oorlog tussen Rwanda en de DRC woedt al maanden en heeft duizenden mensen het leven gekost en velen ontheemd. Staatssecretaris van de Verenigde Staten Antony J. Blinken beproefd om alle partijen bij elkaar te brengen toen hij in augustus beide landen bezocht om het nieuwe Amerikaanse beleid voor Afrika aan te kondigen. En het leek te zijn gelukt. Maar nu zijn de gevechten hervat en lopen burgers opnieuw gevaar.

In juni, Human Rights Watch Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen. over Congolese veiligheidstroepen en de gewapende groep M23 in het oosten van Democratische Republiek Congo om de schade aan burgers tijdens hernieuwde gevechten tot een minimum te beperken, waarbij wordt opgemerkt dat eerdere gevechten tussen regeringstroepen en de rebellen hebben geleid tot wijdverbreid misbruik van de burgerbevolking en langdurige humanitaire crises.  

Gewapend conflict in provincie Noord-Kivu sinds 22 mei 2022 heeft gedwongen tienduizenden mensen moesten hun huizen ontvluchten, terwijl M23-rebellen hun grootste offensief tegen regeringstroepen in tien jaar lanceerden. Op 25 mei hevig gevochten bereikt de rand van de provinciehoofdstad Goma. De gevechten in Oost-Congo zijn gebonden aan het internationaal humanitair recht, waaronder gemeenschappelijk artikel 3 van de Verdragen van Genève van 1949, die standrechtelijke executies, verkrachting, marteling, gedwongen rekrutering en andere vormen van misbruik verbieden, aldus de organisatie.

"De gewapende groep M23 was in het verleden verantwoordelijk voor talloze gruweldaden en de hernieuwde gevechten in Noord-Kivu geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid over het gevaar voor burgers in het gebied", zei hij. Thomas Fesse, senior Congo-onderzoeker bij Human Rights Watch. “Alle partijen, inclusief rebellen, veiligheidstroepen van Congo en zijn buren, en vredeshandhavers van de Verenigde Naties, zijn krachtens het internationaal recht verplicht om burgers te sparen.”

Sinds de hervatting van de vijandelijkheden hebben de regeringen van Rwanda en Congo beschuldigingen uitgewisseld over de gevechten. Rwanda zei dat het Congolese leger raketten afvuurde op zijn grondgebied, “waarbij verschillende burgers gewond raakten en eigendommen beschadigd raakten”. Congo vermeende dat de Rwanda Defence Force (RDF) actief aan het vechten was naast M23. 

Rwanda heeft beweerd dat het Congolese leger samenwerkte met de Forces démocratiques de libération du Rwanda (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, of FDLR), een grotendeels Rwandese gewapende groepering Hutu die actief is in Congo, waarvan sommige leden deelnamen aan de genocide van 1994 in Rwanda en had Rwandese troepen aangevallen en “twee van zijn soldaten ontvoerd terwijl ze op patrouille waren” langs de grens. Op 29 mei zei een Congolese militaire woordvoerder zei het hield twee Rwandese soldaten vast die "gevangen waren door de bevolking".  


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Inschrijven
Melden van
gast
0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Weet je zeker dat je dit bericht wilt ontgrendelen?
Links ontgrendelen: 0
Weet je zeker dat je het abonnement wilt annuleren?