27 maart 2023

INFORMATIEBLAD: Amerikaans leiderschap demonstreren bij de Verenigde Naties tijdens het tweede jaar van president Biden

Linda Thomas-Greenfield, permanent vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties en voorzitter van de Veiligheidsraad voor de maand mei, licht verslaggevers in over het werk van de Veiligheidsraad gedurende de maand.
Linda Thomas-Greenfield, permanent vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties en voorzitter van de Veiligheidsraad voor de maand mei, licht verslaggevers in over het werk van de Veiligheidsraad gedurende de maand.

 Ambassadeur Linda Thomas-Greenfield en de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties (USUN) toonden het hele jaar door Amerikaans multilateraal leiderschap bij de Verenigde Naties, over de hele wereld en in eigen land. Van het verantwoordelijk houden van Rusland voor zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne, het leiden van wereldwijde inspanningen om voedselonzekerheid te bestrijden, tot het aannemen van een historische resolutie van de VN-Veiligheidsraad die ervoor zorgt dat humanitaire hulpstromen niet worden gehinderd door VN-sanctieregimes, de Amerikaanse missie heeft de Amerikaanse belangen behartigd en resultaten geboekt de beleidsdoelen van de Biden-regering.  

USUN heeft de Amerikaanse prioriteiten op het gebied van mensenrechten verdedigd en tegelijkertijd weerstand geboden tegen anti-Israëlische vooringenomenheid bij de VN. We verdedigden het VN-Handvest ondanks de Russische schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en drongen er bij de VN-Veiligheidsraad op aan de DVK ter verantwoording te roepen voor zijn herhaalde provocaties die in strijd zijn met meerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad. We lanceerden nieuwe initiatieven om het aantal Amerikaanse burgers dat bij de VN werkt te vergroten en leidden hervormingsinspanningen om ervoor te zorgen dat de VN geschikt is voor haar doel in de 21e eeuw. Door de internationale en binnenlandse reizen van ambassadeur Thomas-Greenfield heeft de missie de initiatieven van de Biden-regering bevorderd om de democratie te versterken, jongeren te betrekken en een meer diverse beroepsbevolking te rekruteren die het Amerikaanse volk beter vertegenwoordigt. 

In 2022 heeft de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties: 

Hield Rusland verantwoordelijk voor zijn niet-uitgelokte invasie van Oekraïne  

 • USUN en onze partners hebben de bedreiging van de internationale vrede en veiligheid als gevolg van de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door Rusland bovenaan de agenda van de VN-Veiligheidsraad gehouden, en hebben meer dan 40 Raadsvergaderingen bijeengeroepen om Rusland ter verantwoording te roepen voor zijn schendingen van het VN-Handvest en internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving. USUN heeft de rol van de Veiligheidsraad als vitaal openbaar forum aangewend om de schijnwerpers op de wreedheden van Rusland te laten schijnen, Russische desinformatie in realtime te weerleggen en Ruslands toenemende internationale isolement aan te tonen.   
 • USUN leidde de inspanningen van de VN-Veiligheidsraad om een ​​speciale noodzitting over Oekraïne in te stellen in de Algemene Vergadering van de VN. Vervolgens verzamelde het de Algemene Vergadering van de VN om in maart resoluties aan te nemen met 141 stemmen waarin de Russische invasie van Oekraïne werd veroordeeld en Rusland werd geëist zijn troepen terug te trekken uit de internationaal erkende grenzen van Oekraïne. In oktober werkte USUN samen met partners en bondgenoten om 143 stemmen in de Algemene Vergadering te verzamelen om Ruslands illegale poging tot annexatie van Oekraïens grondgebied af te wijzen en de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te handhaven.  
 • In april leidde USUN, na geloofwaardig bewijs van massale wreedheden en mensenrechtenschendingen door Russische troepen in Oekraïne, een succesvolle poging om de deelname van Rusland aan de Mensenrechtenraad op te schorten. USUN werkte ook samen met partners om met succes de kandidaturen van Rusland aan te vechten in vier ECOSOC-ondergeschikte organen: het Comité voor niet-gouvernementele organisaties (C-NGO), het Permanent Forum on Indigenous Issues (PFII) en de uitvoerende raden van het VN-kinderfonds (UNICEF). ) en VN-entiteit voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen (UN Women). 
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield reisde in november naar Oekraïne om Amerikaanse solidariteit en steun te betuigen aan president Zelenskyy, humanitaire hulpverleners, landbouwexperts, slachtoffers van de wreedheden van Rusland en Oekraïense functionarissen die werken aan het verzamelen van bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden. Ze zag uit de eerste hand de impact van de oorlog van Poetin op de kritieke infrastructuur en de burgerbevolking van Oekraïne en informeerde de VN-Veiligheidsraad bij haar terugkeer in New York.   
 • De Verenigde Staten werkten nauw samen met Oekraïne en gelijkgestemde partners om een ​​resolutie van de Algemene Vergadering van de VN op te stellen waarin de oprichting van een schaderegister werd aanbevolen en waarin werd gewezen op de noodzaak van een mechanisme om schade, schade en letsel veroorzaakt door de onrechtmatige daden van Rusland te vergoeden.  
 • USUN en gelijkgestemde partners riepen op tot onderzoek naar schendingen van resoluties van de VN-Veiligheidsraad als gevolg van de aankoop door Rusland van wapens en materieel uit Iran en de DVK.  

Bracht wereldwijde voedselonzekerheid op de voorgrond   

 • Tijdens haar voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad in mei riep de USUN een open debat over wereldwijde voedselonzekerheid bijeen en hield een ministeriële bijeenkomst bij de VN, wat resulteerde in een Stappenplan voor wereldwijde voedselzekerheid - Oproep tot actie waar meer dan 100 landen zich bij hebben aangesloten. De Verenigde Staten waren ook medevoorzitter van een Global Food Security Summit op staatshoofdniveau in de marge van de 77e VN-week op hoog niveau van de Algemene Vergadering, waar de leiders zich ertoe verbonden verschillende belangrijke maatregelen te nemen om hernieuwde energie en coördinatie te brengen voor de opbouw van meer veerkrachtige landbouw- en voedselsystemen. 
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield benadrukte de inspanningen van de VS om de wereldwijde voedselzekerheid te versterken tijdens haar reis naar Ghana in augustus, waar ze $ 22.5 miljoen aan ontwikkelingshulp voor voedselzekerheid voor Afrikaanse landen aankondigde en een "Visie voor vrede en vooruitgang op het gebied van voedselzekerheid in Afrika" schetste. Ambassadeur Thomas-Greenfield reisde ook naar verschillende steden om te bespreken hoe de wereldwijde voedselonzekerheid kan worden aangepakt, waaronder het organiseren van evenementen bij de Chicago Council on Global Affairs, het Urban Growers Collective in Chicago, het Museum of the African Diaspora's Black Food Summit in San Francisco, en met World Central Kitchen in Boekarest, Roemenië en in New York City. Ze was ook mede-gastheer van een evenement met UNICEF gericht op kinderverspilling, waarbij chef-koks uit New York betrokken waren.  
 • USUN ontving in juni de Amerikaanse minister van Landbouw Tom Vilsack en ambassadeur Jim O'Brien, hoofd van het Office of Sanctions Coordination van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in juli voor een reeks gesprekken met VN-functionarissen, lidstaten en de media over de inspanningen van de VS om de de gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne voor de wereldwijde voedselzekerheid.  

Ondersteunde belangrijke humanitaire programma's om de meest behoeftigen over de hele wereld te helpen 

 • USUN leidde samen met Ierland een historisch initiatief in de VN-Veiligheidsraad om een ​​ongekende en lang gezochte resolutie aan te nemen die humanitaire hulp vrijstelt van alle VN-sanctieregimes.  
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield reisde in juni naar de Turks-Syrische grens ter ondersteuning van de vernieuwing van het Syrische grensoverschrijdende mechanisme voor humanitaire hulp en kondigde dit jaar meer dan $ 1.5 miljard aan Amerikaanse humanitaire hulp aan Syriërs aan. USUN kon de succesvolle verlenging van het mandaat in juli 2022 veiligstellen. 
 • Tijdens haar reis naar Afrika in augustus kondigde ambassadeur Thomas-Greenfield 127 miljoen dollar aan humanitaire hulp aan om te voorzien in de behoeften van vluchtelingen, asielzoekers, staatlozen en gedwongen ontheemden en vervolgde mensen in heel Afrika.   
 • Tijdens het toezeggingsevenement op hoog niveau over ondersteuning van de humanitaire respons in Afghanistan in maart kondigde ambassadeur Thomas-Greenfield $ 204 miljoen aan Amerikaanse financiering voor humanitaire operaties aan.  
 • Tijdens haar reis naar Oekraïne in november kondigde ambassadeur Thomas-Greenfield $ 25 miljoen aan voor winteriseringsondersteuning in Oekraïne. Ze kondigde ook $ 50 miljoen aan hulp aan om de regering van Moldavië en haar bevolking te helpen de gevolgen van de Russische oorlog het hoofd te bieden. Ambassadeur Thomas-Greenfield reisde in april ook naar Moldavië en Roemenië om Oekraïense vluchtelingen en humanitaire organisaties te ontmoeten die hen ondersteunen. 
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield organiseerde samen met de Canadezen een Haiti Basket Fund-evenement tijdens de UNGA High-Level Week en kondigde $ 3 miljoen aan veiligheidshulp voor Haïti aan. USUN leidde ook de inspanningen in de VN-Veiligheidsraad om met eenparigheid van stemmen het eerste nieuwe VN-sanctieregime sinds 2017 vast te stellen voor gewelddadige bendeleden en hun sponsors in Haïti. De sancties werden verwelkomd door het Haïtiaanse volk en maakten deel uit van een bredere inspanning om humanitaire hulp te helpen de meest kwetsbare gemeenschappen te bereiken. 

Verdedigde mensenrechten  

 • In het licht van het gewelddadige optreden van Iran tegen vreedzame demonstranten, met name vrouwen en meisjes, leidde de USUN de poging om Iran uit de VN-commissie voor de status van vrouwen te verwijderen, de eerste keer dat een land uit dat lichaam werd verwijderd. USUN organiseerde ook samen met Albanië een Arria-Formula-bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad, gericht op de protesten in Iran en de onderdrukking en het geweld van de regering. 
 • USUN heeft met succes gepleit voor de vrijgave van het rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN over Xinjiang. USUN was ook mede-gastheer van een evenement waarin de aandacht werd gevestigd op de genocide en mensenrechtenschendingen van China tegen Oeigoeren en andere Turkse moslimminderheden in de Xinjiang-regio. 
 • In nauwe samenwerking met het Verenigd Koninkrijk heeft de USUN ervoor gezorgd dat een resolutie van de VN-Veiligheidsraad werd aangenomen waarin de militaire staatsgreep van vorig jaar in Birma en de flagrante schendingen van de mensenrechten door het regime worden veroordeeld en waarin wordt aangedrongen op de vrijlating van willekeurig vastgehouden gevangenen. 
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield werd een internationale genderkampioen en bleef pleiten voor de bevordering van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid in de Veiligheidsraad. 
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield maakte er een prioriteit van om tijdens haar binnenlandse reizen Afghaanse vluchtelingen te bezoeken. In oktober hebben de Verenigde Staten samen met 26 andere VN-lidstaten in de Groep Vrienden van Vrouwen in Afghanistan een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan opnieuw worden bevestigd en de voortdurende beperking van deze rechten door de Taliban wordt veroordeeld.  
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield nam samen met secretaris Blinken en speciaal gezant Stern deel aan het UNGA-evenement op hoog niveau van de LHBTI-kerngroep van de VN.    
 • In juni organiseerde ambassadeur Thomas-Greenfield samen met Albanië een Arria-formule-bijeenkomst van de Veiligheidsraad over willekeurig vastgehouden en vermiste personen in Syrië, waarin werd opgeroepen tot meer internationale inspanningen om de vrijlating te bewerkstelligen van personen die door het Assad-regime en andere actoren worden vastgehouden.  

Speerpunt van de hervormingsinspanningen van de VN 

 • Tijdens haar bezoek aan de Bay Area in september hield ambassadeur Linda Thomas-Greenfield een keynote speech over de toekomst van de Verenigde Naties. In de opmerkingen van de ambassadeur, gehouden in het Fairmont Hotel, waar het VN-Handvest voor het eerst werd opgesteld en onderhandeld, legde ze de kernprincipes van de Verenigde Staten uit als lid van de VN en de belofte om te werken aan een zinvolle hervorming van de VN-Veiligheidsraad. 
 • In navolging van de aankondiging van president Biden tijdens de 77e week op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de VN, hield ambassadeur Thomas-Greenfield opmerkingen tijdens het jaarlijkse debat van de Algemene Vergadering van de VN over de hervorming van de Veiligheidsraad, waarin hij de Amerikaanse steun beloofde voor de uitbreiding van de Veiligheidsraad in zowel permanente als niet-permanente categorieën , inclusief nieuwe permanente zetels voor landen uit Afrika en Latijns-Amerika. 
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield en de leiding van de USUN zijn begonnen met breed overleg met intergouvernementele onderhandelingsvoorzitters, regionale blokken, groepen betrokken lidstaten, individuele lidstaten en het maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden worden gehoord en betrokken bij het hervormingsproces van de Veiligheidsraad. 
 • In april waren de Verenigde Staten mede-indiener van een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, aangevoerd door een kerngroep van lidstaten onder leiding van Liechtenstein en Mexico, over het verantwoord gebruik van het vetorecht. Deze innovatieve maatregel roept automatisch een vergadering van de Algemene Vergadering bijeen nadat er een veto is uitgesproken in de Veiligheidsraad - een belangrijke stap in de richting van de verantwoordingsplicht, transparantie en verantwoordelijkheid van alle P5-leden die hun vetorecht uitoefenen. 
 • De hervormingsinspanningen van USUN omvatten haar bredere werkzaamheden op het gebied van begroting en beheer. Tijdens de onderhandelingen over het vredeshandhavingsbudget van de VN heeft de USUN met succes initiatieven ontwikkeld om de financiële situatie van de VN te verbeteren, diversiteit, gelijkheid en integratie in het secretariaat te bevorderen en systemische problemen aan te pakken, zoals onaanvaardbare levensomstandigheden voor troepen, seksuele uitbuiting en misbruik, en missie prestatiemeting. Naar aanleiding van persberichten over fraude en wanbeheer bij het VN-bureau voor projectdiensten (UNOPS), leidde USUN inspanningen om het toezicht op VN-fondsen en -programma's te verbeteren en audit- en ethiekbureaus te versterken. 

Ondersteunde Amerikaanse kandidaten voor belangrijke VN-posities, rekruteerde een divers personeelsbestand en pleitte voor diversiteit, rechtvaardigheid, inclusie en toegankelijkheidsprincipes 

 • USUN leidde en ondersteunde verschillende campagnes op hoog niveau voor door de VN gekozen posities, waaronder de uiterst belangrijke verkiezing van Doreen Bogdan-Martin tot secretaris-generaal van de International Telecommunication Union (ITU), een belangrijke VN-organisatie die wereldwijde telecommunicatienetwerken coördineert, en de verkiezing van Amerikaanse kandidaten voor het Mensenrechtencomité en het Permanent Forum over inheemse kwesties. 
 • In oktober kondigde ambassadeur Thomas-Greenfield een beurzenprogramma van $ 500,000 aan dat Amerikaanse studenten uit achtergestelde gemeenschappen zal ondersteunen om stage te lopen bij de Verenigde Naties. Dit inaugurele beursprogramma werd ondersteund door Schmidt Futures en de Eleanor Crook Foundation en zal worden beheerd door de VN-Vereniging van de Verenigde Staten van Amerika (UNA-VS).  
 • Ambassadeur Thomas-Greenfield erkende de toewijding aan diversiteit, gelijkheid, inclusie en toegankelijkheid als een kenmerk van de Biden-regering en essentieel voor het echt bevorderen van het buitenlands beleid van de VS. spoor hen aan om een ​​loopbaan in de diplomatie of openbare dienst te overwegen. Ambassadeur Thomas-Greenfield nam deel aan tientallen briefings en ontmoetingen met studenten van Historically Black Colleges en Universities, lokale middelbare scholen en Model UN-groepen over de prioriteiten van het buitenlands beleid van de VS, de VN en multilaterale organisaties. Bovendien versterkte USUN het werk van en werkte samen met de UNA-USA Youth Observer om een ​​netwerk van ambtenaren op te bouwen die democratische waarden en de relevantie van de VN bij het aanpakken van mondiale uitdagingen bevorderen.  
 • Als medevoorzitter van de VN-stuurgroep Toegankelijkheid heeft USUN de fysieke en digitale toegankelijkheid bij de VN voor personen met een handicap verbeterd, onder meer door de opening van een langverwachte VN-poort die zonder hulp door rolstoelgebruikers kan worden gebruikt. Bovendien heeft USUN de zorgen geuit van VN-personeel dat vanwege hun handicap te maken heeft met arbeidsbelemmeringen.    

Bevorderde een gratis, open, inclusieve en veilige digitale toekomst  

 • Tijdens het Amerikaanse voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad in mei organiseerde USUN een signatuurevenement gericht op verantwoord gebruik van digitale technologieën. Dit onderwerp is nieuw en is van oudsher zelden besproken in de Raad en bood de leden de kans om zowel de kansen – als de uitdagingen – aan te pakken waarmee de Veiligheidsraad wordt geconfronteerd om de kracht van digitale technologieën te benutten om wereldwijde vrede en veiligheid te bevorderen, wat ambassadeur Thomas-Greenfield verder onderzocht in een opiniestuk heeft gewacht De econoom.  
 • Tijdens het bezoek van ambassadeur Linda Thomas-Greenfield aan de Bay Area in september organiseerde ze een discussie met leiders van in de VS gevestigde bedrijven, waaronder Alphabet, Airbnb, Meta, Microsoft en Visa, aan de Stanford University. De rondetafel belichtte kansen voor technologiebedrijven om een ​​constructieve rol te spelen bij het aanpakken van wereldwijde veiligheidsproblemen, onder meer door samenwerking met de Verenigde Naties. 

Gepleit voor volledige uitvoering van resoluties van de VN-Veiligheidsraad 

 • Sinds december heeft de DVK acht intercontinentale ballistische raketten en meer dan 60 ballistische raketten gelanceerd, een record van twee en een half keer meer dan het vorige jaarrecord. Toch heeft de VN-Veiligheidsraad gezwegen vanwege de passiviteit van twee leden – Rusland en China. USUN heeft tijdens tal van vergaderingen van de Raad consequent aangedrongen op eenheid in de Raad door het roekeloze en gevaarlijke gedrag van de DVK te veroordelen. USUN heeft haar bondgenoten en partners geleid door in 10 meer dan 2022 gezamenlijke verklaringen af ​​te leggen die deze oproepen weergalmden. 
 • De missie heeft informatie onder de aandacht gebracht van het 2231-comité voor sancties tegen Iran en het 1718-comité voor sancties tegen Noord-Korea over schendingen van meerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad als gevolg van de overdracht van wapens en materieel van Iran en de DVK naar Rusland en door het Kremlin gesteunde entiteiten gebruikt om de illegale en ongerechtvaardigde oorlog van Rusland tegen Oekraïne voort te zetten. 

Opgekomen voor Israël bij de VN 

 • Ambassadeur Thomas-Greenfield en de Amerikaanse missie stonden zij aan zij met de Israëlische missie bij de VN en verdedigden Israël tegen oneerlijke aanvallen in de Veiligheidsraad, de Algemene Vergadering, de Mensenrechtenraad en andere VN-organen.  
 • De VS was mede-indiener van een door Israël opgestelde resolutie waarin de ontkenning van de Holocaust werd veroordeeld en die bij consensus werd aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. De VN hadden al vijftien jaar geen resolutie over dit onderwerp aangenomen.  
 • De ambassadeur en de missieleiding namen deel aan verschillende openbare evenementen met de Israëlische missie en het Museum of Jewish Heritage in New York, en ontmoetten regelmatig Amerikaanse Joodse leiders voor briefings, formele opmerkingen en discussies in kleine groepen om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de VN. 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Inschrijven
Melden van
gast
0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Weet je zeker dat je dit bericht wilt ontgrendelen?
Links ontgrendelen: 0
Weet je zeker dat je het abonnement wilt annuleren?