23 februari 2023

WHO waarschuwt in aanloop naar COP27 in Egypte: 'Klimaatcrisis blijft miljoenen mensen ziek maken'

WHO-directeur-generaal dr. Tedros Adhanmon Ghebreyesus spreekt tijdens de strategische rondetafeldiscussie "Een gezond rendement: investeren in een duurzaam gefinancierde WHO" op 23 mei 2022 tijdens de 75e Wereldgezondheidsvergadering in Genève, Zwitserland. Deskundigenrapporten hebben de discrepantie benadrukt tussen wat de wereld nodig heeft van de WHO en in het bijzonder haar rol bij het leiden van de multilaterale reactie op noodsituaties op gezondheidsgebied, en de manier waarop het momenteel wordt gefinancierd. In januari 2021 is de Werkgroep Duurzame Financiering opgericht om de problematiek opnieuw te bekijken en doet inhoudelijke aanbevelingen in een rapport dat in deze Vergadering wordt besproken. De discussie omvatte onder meer de formele lancering van 'Een gezond rendement: investeren in een duurzaam gefinancierde WHO', de nieuwe investeringscase van de WHO. Het bracht ook het Resultatenrapport 2020-2021 "Voor een veiligere, gezondere en eerlijkere wereld" onder de aandacht als een voorbeeld van de inzet van het secretariaat voor meer verantwoording, transparantie en rapportage over resultaten. https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/05/23/default-calendar/strategic-roundtables-seventy-fifth-world-health-assembly

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde zondag dat de verslechterende klimaatcrisis miljoenen mensen ziek blijft maken en levens in gevaar brengt, en stelt dat gezondheid centraal moet staan ​​in de COP27-klimaatonderhandelingen in Egypte.

De WHO drong er bij de deelnemers op aan om de klimaattop in Sharm El-Sheikh af te sluiten "met vooruitgang op de vier belangrijkste doelen van mitigatie, aanpassing, financiering en samenwerking om de klimaatcrisis aan te pakken."

Het voegde eraan toe dat COP27 een cruciale kans zal zijn voor de wereld om samen te komen en zich opnieuw te committeren aan het levend houden van het 1.5 °C-akkoord van Parijs.

"Klimaatverandering maakt miljoenen mensen ziek of kwetsbaarder voor ziekten over de hele wereld en de toenemende verwoesting van extreme weersomstandigheden treft onevenredig arme en gemarginaliseerde gemeenschappen", schreef hij. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Het is cruciaal dat leiders en besluitvormers samenkomen op COP27 om gezondheid centraal te stellen in de onderhandelingen."

De WHO voegde eraan toe dat "onze gezondheid afhangt van de gezondheid van de ecosystemen die ons omringen, en deze ecosystemen worden nu bedreigd door ontbossing, landbouw en andere veranderingen in landgebruik en snelle stedelijke ontwikkeling."

“De steeds verdergaande inbreuk op de leefomgeving van dieren vergroot de kansen voor virussen die schadelijk zijn voor de mens om de overgang te maken van hun dierlijke gastheer. Tussen 2030 en 2050 zal de klimaatverandering naar verwachting leiden tot ongeveer 250 000 extra sterfgevallen per jaar als gevolg van ondervoeding, malaria, diarree en hittestress. De directe schade aan de gezondheid (dwz exclusief kosten in gezondheidsbepalende sectoren zoals landbouw en water en sanitaire voorzieningen), wordt geschat op 2 tot 4 miljard dollar per jaar in 2030”, aldus het.

De WHO concludeerde echter dat "er ruimte is voor hoop, vooral als regeringen nu actie ondernemen om de beloften die in november 2021 in Glasgow zijn gedaan na te komen en verder te gaan in het oplossen van de klimaatcrisis."

Hieronder vindt u de volledige verklaring van de WHO aan de vooravond van COP27

We verwelkomen journalisten en COP27-deelnemers om zich bij de WHO aan te sluiten bij een reeks evenementen op hoog niveau en tijd door te brengen in een innovatief gezondheidspaviljoen. Onze focus zal zijn de gezondheidsbedreiging van de klimaatcrisis en de enorme gezondheidswinst die zou voortvloeien uit sterkere klimaatactie centraal te stellen in de discussies. Klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor de gezondheid van mensen en zal dit in een steeds sneller tempo blijven doen, tenzij er dringend actie wordt ondernomen.

"Klimaatverandering maakt miljoenen mensen ziek of kwetsbaarder voor ziekten over de hele wereld en de toenemende verwoesting van extreme weersomstandigheden treft onevenredig arme en gemarginaliseerde gemeenschappen", zegt Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Het is cruciaal dat leiders en besluitvormers samenkomen op COP27 om gezondheid centraal te stellen in de onderhandelingen."

Onze gezondheid hangt af van de gezondheid van de ecosystemen die ons omringen, en deze ecosystemen worden nu bedreigd door ontbossing, landbouw en andere veranderingen in landgebruik en snelle stedelijke ontwikkeling. Door het steeds verder binnendringen van leefgebieden van dieren nemen de kansen toe voor virussen die schadelijk zijn voor de mens om de overgang te maken van hun dierlijke gastheer. Tussen 2030 en 2050 zal de klimaatverandering naar verwachting leiden tot ongeveer 250 000 extra sterfgevallen per jaar als gevolg van ondervoeding, malaria, diarree en hittestress.

De directe schade aan de gezondheid (dwz exclusief kosten in gezondheidsbepalende sectoren zoals landbouw en water en sanitaire voorzieningen) wordt geschat op 2 tot 4 miljard dollar per jaar in 2030.

De stijging van de mondiale temperatuur die al heeft plaatsgevonden, leidt tot extreme weersomstandigheden die intense hittegolven en droogtes, verwoestende overstromingen en steeds krachtiger orkanen en tropische stormen met zich meebrengen. Door de combinatie van deze factoren neemt de impact op de menselijke gezondheid toe en zal deze waarschijnlijk versnellen.

De WHO roept regeringen op om leiding te geven aan een rechtvaardige, billijke en snelle uitfasering van fossiele brandstoffen en de overgang naar een toekomst met schone energie. Er is ook bemoedigende vooruitgang geboekt op het gebied van decarbonisatie en de WHO roept op tot de totstandkoming van een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen, waardoor steenkool en andere fossiele brandstoffen die schadelijk zijn voor de atmosfeer, op een rechtvaardige en billijke manier worden uitgefaseerd. Dit zou een van de belangrijkste bijdragen zijn aan de beperking van de klimaatverandering.

Verbetering van de menselijke gezondheid is iets waar alle burgers aan kunnen bijdragen, hetzij door de bevordering van meer stedelijke groene ruimten, die klimaatmitigatie en aanpassing vergemakkelijken en tegelijkertijd de blootstelling aan luchtvervuiling verminderen, of door campagne te voeren voor lokale verkeersbeperkingen en de verbetering van lokale vervoerssystemen . Betrokkenheid en deelname van de gemeenschap aan klimaatverandering is essentieel voor het opbouwen van veerkracht en het versterken van voedsel- en gezondheidssystemen, en dit is vooral belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen en kleine eilandstaten (SIDS), die het zwaarst te lijden hebben onder extreme weersomstandigheden.

Eenendertig miljoen mensen in de Grote Hoorn van Afrika kampen met acute honger en 11 miljoen kinderen kampen met acute ondervoeding nu de regio te maken heeft met een van de ergste droogtes van de afgelopen decennia. Klimaatverandering heeft al een impact op de voedselzekerheid en als de huidige trends aanhouden, zal het alleen maar erger worden. De overstromingen in Pakistan zijn het gevolg van klimaatverandering en hebben grote delen van het land verwoest. De impact zal nog jaren voelbaar zijn. Meer dan 33 miljoen mensen zijn getroffen en bijna 1500 gezondheidscentra beschadigd. 

Maar zelfs gemeenschappen en regio's die minder bekend zijn met extreem weer moeten hun veerkracht vergroten, zoals we onlangs hebben gezien met overstromingen en hittegolven in Midden-Europa. De WHO moedigt iedereen aan om met hun lokale leiders aan deze kwesties samen te werken en actie te ondernemen in hun gemeenschappen.

Het klimaatbeleid moet nu gezondheid centraal stellen en beleid ter beperking van de klimaatverandering bevorderen dat tegelijkertijd gezondheidsvoordelen oplevert. Een op gezondheid gericht klimaatbeleid zou bijdragen tot een planeet met schonere lucht, overvloediger en veiliger zoet water en voedsel, effectievere en eerlijkere gezondheids- en sociale beschermingsstelsels en, als gevolg daarvan, gezondere mensen.

Investeren in schone energie levert gezondheidswinst op die die investeringen dubbel terugverdient. Er zijn bewezen interventies die de uitstoot van kortstondige klimaatverontreinigende stoffen kunnen verminderen, bijvoorbeeld door hogere normen voor voertuigemissies toe te passen, waarvan is berekend dat ze ongeveer 2.4 miljoen levens per jaar kunnen redden, door een verbeterde luchtkwaliteit en een vermindering van de opwarming van de aarde met ongeveer 0.5 °C tegen 2050. De kosten van hernieuwbare energiebronnen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald en in de meeste grote economieën is zonne-energie nu goedkoper dan steenkool of gas.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Inschrijven
Melden van
gast
0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Weet je zeker dat je dit bericht wilt ontgrendelen?
Links ontgrendelen: 0
Weet je zeker dat je het abonnement wilt annuleren?